بهترین احــساس...
رسیدن به آرامــــش است ...

کنار کسی که ..
تو را می فهمد و دوستت دارد ...
یکم اردیبهشت 1393 1:21 AM |- faezeh -|

مرد و زن ندارد...

به نقطه ی ما شدن که رسیدی،


شورانگیزترین باش برای عاشقانه هایت…


くるりんだよ。ハートだよ。1つ のデコメ絵文字
میان مردم فریاد بزن دوستت دارم くるりんだよ。ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

و اگر کسی چشم غره ای رفت،

دعایش کن
تا عاشق شود ،همین ...بیست و دوم شهریور 1393 2:21 PM |- faezeh -|

 
 
Dast_www_atrebaroon_blogfa_com_.jpg
عشق یعنی


به سادگی دست کسی را می گیریو به
سختی هرگز رهایش نمی کنی...
 
بیست و دوم شهریور 1393 2:18 PM |- faezeh -|

عشقرقصیدن به ساز کسی نیست!یک رقص دو نفره ست...گاهی گامی به عقب...

گاهی گامی به جلو...

 

پانزدهم شهریور 1393 4:19 PM |- faezeh -|

ﻣﯿﺨــــــــــﻮﺍم " ﺩﻧﯿــــــــﺎ " ﻧﺒـــﺎﺷﻪ . .


ﺍﮔــــﻪ ... ﺍﻭﻧـــــــﯽ ﮐﻪ


"ﺩﻧﯿــﺎﻣــــــــﻪ " ﻧﺒــﺎﺷﻪ

  

دهم شهریور 1393 0:58 AM |- faezeh -|

یک مرد خوب باید
لااقل یک قصه ی آرام بلد باشد. .
.
برای وقت هایی که عشقش بی قرار است
و
نمیخواهد
از بی قراری هایش حرف بزند. . .
برای وقت هایی
که عشقش لج میکند. . .
بهانه میگیرد. . .
بغض میکند. . .
قهر میکند. .
.
برای وقت هایی که
عشقش بچه میشود. .
 
 
 
 
 
ششم شهریور 1393 3:32 PM |- faezeh -|

سیگار میکشم


تا دود کنم خیال بودنش را . . .


ریه هایم بی تقصیرند ،


فقط دارند تاوان


ندانم کاری های دلم را پس می دهند !

 

پنجم شهریور 1393 10:44 PM |- faezeh -|

چـه چـیـز در ایـن جـهـانــــــــ ...!
غـریـبانـه تـر از زنـــی اسـتــــ ...!
کـه تــنــهــایــی اش را بــغــل مــی کــنـد ...!
و مــی پــوســد ...!
امــا حــاضــر نــیــســت دیــگــر ...!
کــســی را دوســت داشــتــه بــاشــد!
 
 
سی و یکم مرداد 1393 1:6 AM |- faezeh -|

 

 

سی ام مرداد 1393 0:8 AM |- faezeh -|

من زنم اما گاهی کودک می شوم

کـــــــودک دلـبند ِ تـــــــــــو

تا محکمتر در آغوشت بیارامم

همچنان به تو عشق خواهم ورزید

پشتیبانت خـــواهم بود

و تـــــــــو مرد ِ مــــن

فقط مـــــــرد ِ من

تو پادشاه تمام این عاشقانه هایی

و من ملکه ی خوشبخت و عاشق ِ تـــو

زیر نم نم دوووستت دارم های من بمان

شاه زاده ی رویاهای من


 

بیست و نهم مرداد 1393 0:56 AM |- faezeh -|

ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻧــﻪﺍﻡ، ﻣَﺴــﺘﻢ ...ﺑ

ﺎﺯ ﻣﯽﻟـﺮﺯﺩ، ﺩﻟﻢ، ﺩﺳــﺘﻢ...

ﺑﺎﺯ ﮔﻮﻳﻲ . .

ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥِ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﺴــﺘﻢ...


ﻣﻬﺪﯼ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ


 

پانزدهم تیر 1393 2:45 AM |- faezeh -|

 

 

 

سیزدهم تیر 1393 1:36 AM |- faezeh -|

این روزها ...

همه چیز مرا پــــرت میکند

به تمام لحظاتی که در کنار تـــــو گذشت ...

دوازدهم تیر 1393 3:35 AM |- faezeh -|
هر چه فریاد است از چشمان او خواهم شنید!

هر چه را او سعی دارد بی صدا پنهان کند…

پنجم تیر 1393 3:10 PM |- faezeh -|

غـــــریبــــه ای آمــــد...
عــــشـــقــی داد...
نـــفــــســـی گـــرفت...
آرام و بی صدا رفت...

 


 

دوم تیر 1393 1:28 PM |- faezeh -|

 

گـیـــرم تـمـآم دنـیـآ بـگـویـنــد مـآ مـآل هــم نـیـسـتـیــم
مــآبـه درد هـم نـمــیـخـوریـم
گـیـــرم بـرآی زیـر یـک سـقـف رفـتـن
عـشـق ، آخـریـن مـعـیـآر ایـن جـمـآعـت بــآشـد
گـیـرم دوسـت داشـتـن بـدون سـنـد حـرآم بـاشـد
عـجـیـب بـاشـد
بـآور نـکـردنـی بـآشـد
گـیـــرم تـآ آخـر عـمـر تـنـهـآ بـمـآنـم
گـیـــرم هــرگـز دسـتـآنـت در دسـتـآنـم قـفـل نـشـود
مـــــن امـآ
گـیـــر ایـن گـیـــــرهآ نــیـسـتــم
من تــآ ابـد
گـیـر چــشـمـآنش هستم
گیر دوســت دآشـتـنـتش . . .

 

یکم تیر 1393 1:22 AM |- faezeh -|

من اگربخواهم تمام عاشقانه هایم را برایت بنویسم درتمام دنیا مشهور خواهم شد!

اما همین که تمام دنیای توأم کافی ست...

 


 

سی و یکم خرداد 1393 12:23 PM |- faezeh -|

لــبِ خـــآطرآتـــمآن!

بـــ ه امــیدِ روزی کـــ ه بیــــآیی از پــشت ،چشمــــم رآ بگـ ـیریُ در گــوشَمـ آرآم زمزـمــــه کنـــی :

گــریـ ه نکـــ ن!مـــ ن اینــجآم"!!

 

عکس های عاشقانه

 

بیست و نهم خرداد 1393 1:22 AM |- faezeh -|

 

بـآش و بـا بــوבنـَـتــبـاعثــ بـوבن مـَـن بـآشــ

 

 

بیست و چهارم خرداد 1393 1:56 AM |- faezeh -|

 

%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9

من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم که چه می کنی !

پنجره ی اتاقم را باز می کنم

و فریاد می زنم :

تنهاییت برای من !

غصه هایت برای من !

همه بغضها و اشکهایت برای من !

لبخند برایم بزن ...

بخند ...

آنقدر بلندتا من هم بشنوم صدای خنده هایت راصدای همیشه خوب بودنت را ...

 

بیستم خرداد 1393 2:38 PM |- faezeh -|

hischat